Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Voltammetric sensor based on long alkyl chain tetraalkylammonium ionic liquids comprising ascorbate anion for determination of nitrite

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Microchimica Acta : Analytical Sciences Based on Micro- and Nanomaterials

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 188

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Long alkyl chain tetraalkylammonium ionic liquid
  • Nitrite
  • Voltammetry
  • Curing salt
Data udostępnienia online

27.01.2021

Strony (od-do)

54-1 - 54-10

DOI

10.1007/s00604-021-04713-4

URL

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00604-021-04713-4

Uwagi

Article number: 54

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

5,833 [Lista 2020]