Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Assessment of disc brake vibration in rail vehicle operation on the basis of brake stand

Autorzy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 23 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • railway disc brake
  • brake vibration
  • lever mechanism
Strony (od-do)

221 - 230

DOI

10.17531/ein.2021.2.2

URL

http://ein.org.pl/2021-02-02

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100,0

Impact Factor

2,176 [Lista 2020]