Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Modernizacja układu sterowania wielokrotnego lokomotywy EU07

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Modernization of the multiple control system of the EU07 locomotive

Dodatkowy tytuł

EN Modernozatiom of the multiple control system of the EU07 locomotive

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2020 | Numer: no. 105

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • lokomotywa elektryczna
  • sterowanie wielokrotne
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono propozycję projektu modernizacji układu sterowania wielokrotnego lokomotywy EU07. Omówiono historię eksploatacji serii w zmieniających się warunkach rynku kolejowego. Za pomocą przedstawienia parametrów użytkowych pojazdu, zwrócono uwagę na możliwość dalszego wykorzystania lokomotyw w ruchu towarowych, po dokonaniu niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej. W wyniku omówienia stosowanych rozwiązań złącz sterowania wielokrotnego, wybrano optymalny wariant. Zaproponowano wdrożenie kilku nowych sygnałów pomiędzy lokomotywą sterującą, a sterowaną, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na specyfikę instalacji elektrycznej pojazdu, zaproponowano układ testujący, którego wdrożenie pozwoli zweryfikować poprawność wykonania modernizacji oraz detekcję ewentualnych usterek.

EN This paper includes a project of multiple control connectors modernization in EU07 series locomotive. At first, the history of EU07 exploitation in changing business conditions was discussed. These locomotives can be used further after the changes in the electric circuits. The type and range of changes depends on requirements for freight trains. After following a review available solutions, the optimal option was selected. The next part is about verification of factory default settings and proposals about construction improvements. New signals between the locomotives can prevent a dangerous failures. Moreover electric circuits were projected to reflect the work of multiple control and detect any mistakes.

Strony (od-do)

49 - 60

DOI

10.21008/j.1897-0737.2020.105.0005

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5