Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Modernizacja układu sterowania wielokrotnego lokomotywy EU07

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Modernization of the multiple control system of the EU07 locomotive

Additional title

EN Modernozatiom of the multiple control system of the EU07 locomotive

Year of publication

2020

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2020 | Journal number: no. 105

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • lokomotywa elektryczna
  • sterowanie wielokrotne
Abstract

PL W artykule przedstawiono propozycję projektu modernizacji układu sterowania wielokrotnego lokomotywy EU07. Omówiono historię eksploatacji serii w zmieniających się warunkach rynku kolejowego. Za pomocą przedstawienia parametrów użytkowych pojazdu, zwrócono uwagę na możliwość dalszego wykorzystania lokomotyw w ruchu towarowych, po dokonaniu niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej. W wyniku omówienia stosowanych rozwiązań złącz sterowania wielokrotnego, wybrano optymalny wariant. Zaproponowano wdrożenie kilku nowych sygnałów pomiędzy lokomotywą sterującą, a sterowaną, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii. Z uwagi na specyfikę instalacji elektrycznej pojazdu, zaproponowano układ testujący, którego wdrożenie pozwoli zweryfikować poprawność wykonania modernizacji oraz detekcję ewentualnych usterek.

EN This paper includes a project of multiple control connectors modernization in EU07 series locomotive. At first, the history of EU07 exploitation in changing business conditions was discussed. These locomotives can be used further after the changes in the electric circuits. The type and range of changes depends on requirements for freight trains. After following a review available solutions, the optimal option was selected. The next part is about verification of factory default settings and proposals about construction improvements. New signals between the locomotives can prevent a dangerous failures. Moreover electric circuits were projected to reflect the work of multiple control and detect any mistakes.

Pages (from - to)

49 - 60

URL

https://sin.put.poznan.pl/publications/details/i34859

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.