Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Reconstruction of admissible joint-references from a prescribed output-reference for the non-standard and generalized N-trailers

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

European Journal of Control

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 58

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • N-trailer kinematics
  • inversion problem
  • reference generator
  • on-axle/off-axle hitching
  • nSNT
  • GNT
Data udostępnienia online

30.11.2020

Strony (od-do)

60 - 73

DOI

10.1016/j.ejcon.2020.11.003

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0947358020305410

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

1,540 [Lista 2019]