Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analysis of the Possibility of Disinfecting Surfaces Using Portable Foggers in the Era of the SARS-CoV-2 Epidemic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 7

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • SARS-CoV-2; COVID-19; portable foggers; atomization; droplet size distribution; Sauter mean diameter
Data udostępnienia online

06.04.2021

Strony (od-do)

1 - 10

DOI

10.3390/en14072019

URL

https://doi.org/10.3390/en14072019

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]