Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Investigations of Exhaust Emissions from Rail Machinery during Track Maintenance Operations

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • exhaust emissions
  • rail machinery
  • combustion engines
  • real driving emission
  • PEMS
Data udostępnienia online

27.05.2021

Strony (od-do)

3141-1 - 3141-12

DOI

10.3390/en14113141

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/11/3141

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]