Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Azole fungicides: (Bio)degradation, transformation products and toxicity elucidation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2022

Opublikowano w

Science of the Total Environment

Rocznik: 2022 | Tom: vol. 802

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Advanced oxidation processes
  • Degradation
  • Photolysis
  • Azole antimycotics
  • Toxicity
  • Metabolic activity
Strony (od-do)

149917-1 - 149917-13

DOI

10.1016/j.scitotenv.2021.149917

URL

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149917

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia

26.08.2021 (Data domniemana)

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

200,0

Impact Factor

7,963 [Lista 2020]