Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Diagnostyka termowizyjna układów elektronicznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Thermographic diagnostics of the electronic systems

Year of publication

2022

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2022 | Journal number: iss. 107

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kamera termowizyjna
  • współczynnik emisyjności
  • promieniowanie podczerwone
  • natężenie promieniowania
EN
  • thermographic camera
  • emissivity factor
  • infrared radiation
  • radiation intensity
Abstract

PL Tematyka artykułu związana jest z pomiarami termowizyjnymi i ich wykorzystaniem w diagnostyce układów elektronicznych. Dostępność kamer termowizyjnych przyczynia się do wszechstronnego ich zastosowania. Jedną z dziedzin wykorzystujących kamery termowizyjne jest diagnostyka układów elektronicznych. Umożliwia ona odpowiednio wczesne wykrycie przyszłych uszkodzeń objawiających się wzrostem temperatury, a także ocenę właściwego doboru elementów elektronicznych i metod ich chłodzenia. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pomiarami termowizyjnymi, omówiono najważniejsze źródła błędów występujące podczas pomiarów termowizyjnych elementów elektronicznych. Przedstawiono stanowisko pomiarowe do termowizyjnej diagnostyki elementów elektronicznych oraz wyniki badań przeprowadzonych na elementach elektronicznych działających w warunkach rzeczywistych.

EN The subject of the article is related to the thermographic measurements and their use in the diagnostics of the electronic systems. The availability of the thermographic cameras contributes to their versatile use. One of the areas that use the thermographic cameras is the diagnostics of the electronic systems. It enables the early detection of the future damage manifested by an increase in temperature, as well as the assessment of the correct selection of the electronic components and the methods of their cooling. The article presents the basic issues related to the thermographic measurements, discusses the most important sources of errors occurring during the thermographic measurements of the electronic components. The paper presents the measuring station for the thermographic diagnostics of the electronic components and the results of the tests carried out on the electronic components operating in real conditions.

Pages (from - to)

5 - 16

DOI

10.21008/j.1897-0737.2022.107.0001

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.