Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Czy metabolity Chloridazonu, herbicydu który był stosowany kilkanaście lat temu, mogą pojawić się w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi?

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy
[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2023

Published in

Technologia Wody

Journal year: 2023 | Journal number: nr 1 (79)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • herbicydy
  • chloridazon
  • chloridazon-desfenyl
  • chloridazon-metylo-desfenyl
  • metabolity
  • uzdatnianie wody
  • zanieczyszczenie wody
Abstract

PL Chloridazon był herbicydem stosowanym w uprawach buraka cukrowego, powodował hamowanie procesu fotosyntezy jednorocznych chwastów szerokolistnych. W ostatnich dziesięcioleciach chloridazon uznawano za nieszkodliwy, dlatego był chętnie stosowany przez rolników w wielu krajach. Rozkłada się on na dwa metabolity: chloridazon-desfenyl i chloridazon-metylo-desfenyl. Ze względu na swoją polarność i rozpuszczalność metabolity te zaliczane są do związków mobilnych, w związku z czym mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i gruntowe. Metabolity te mogą pojawić się również w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Chociaż nie są one herbicydami, należy je monitorować, gdyż ich kumulacja i długotrwałe utrzymywanie się w wodzie może stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najnowszych doniesień literaturowych dotyczących zanieczyszczenia wody herbicydami ze szczególnym uwzględnieniem chloridazonu i jego metabolitów oraz wskazanie możliwości ich eliminacji z wody.

Pages (from - to)

26 - 30

Ministry points / journal

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.