Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Biomimetyczna metoda optymalizacji strukturalnej jako element wzmacniający potencjał addytywnych metod wytwarzania

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Biomimetic Structural Optimization as a Potencial Improvement of Additive Manufacturing Technonology

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • biomimetyczna metoda optymalizacji strukturalnej
Abstract

PL W przemysłowym wykorzystaniu metod optymalizacji strukturalnej obserwowany jest obecnie dynamiczny rozwój. Wraz z opanowaniem możliwości wytwarzania addytywnego wyrobów bezpośrednio w metalu, skokowo wzrosło zapotrzebowanie na proces projektowania, który zrywa z tradycyjnymi ograniczeniami technologicznymi. Podejście bioniczne stało się nie tylko możliwe, ale i bardzo potrzebne. Nie ma już wielu ograniczeń produkcyjnych, ale klasyczne oprogramowanie nie może jeszcze tych nowych możliwości wykorzystać. Oprogramowanie bazujące na biomimetycznej metodzie optymalizacji może ten problem skutecznie rozwiązać. W artykule zaprezentowano pełen zakres realizacji procesu projektowania od określenia potrzeb po wykonanie gotowego elementu metalowego z użyciem addytywnych metod wytwarzania. Jednym z elementów procesu projektowania szerzej opisanym w artykule jest oprogramowanie rozwijane w ramach projektu NCBiR –DWP/TECHMATSTRATEG-III/136/2020.

EN The industrial use of structural optimization methods is currently experiencing rapid development. With the mastery of the possibility of additive manufacturing of products directly in metal, the demand for a design process that breaks with traditional technological limitations is still growing. The bionic approach has become not only possible, but also very much needed. Many manufacturing constraints are no longer present, but classical software cannot yet take advantage of these new opportunities. Software based on the biomimetic optimization method can effectively solve this problem. The article presents the full implementation of the design process from the determination of needs to the fabrication of the finished metal component using additive manufacturing methods.

Pages (from - to)

123 - 130

Book

Computer aided engineering : nauka i przemysł

Presented on

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Computer Aided Engineering - Nauka i Przemysł, 22-24.06.2022, Wrocław, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.