Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza standardów informacji pasażerskiej w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Analysis of passenger information standards for accessibility for people with disabilities

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • informacja pasażerska
  • GTFS
  • NeTEx
  • osoby ze szczególnymi potrzebami
Abstract

PL Informacja pasażerska i jej dostępność ma znaczny wpływ na funkcjonowanie systemów publicznego transportu zbiorowego (ptz). Dotyczy zwłaszcza to osób ze szczególnymi potrzebami, które potrzebują udostępnienia informacji w taki sposób, by ich niepełnosprawność nie stanowiła przeszkody w jej odczytaniu. Wiele rodzajów niepełnosprawności utrudnia budowę jednej aplikacji, która zaspokoi potrzeby każdego. Stąd z perspektywy organizatorów i przewoźników ptz pomocne jest utrzymywanie danych w formie otwartej w jednym z cyfrowych standardów, umożliwiających ich przekazywanie pomiędzy systemami IT, w tym dedykowanych, wykorzystywanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami. W rozdziale dokonano przeglądu możliwości odwzorowania tej kategorii informacji pasażerskiej w dwóch najpopularniejszych standardach – GTFS i NeTEx.

EN The accessibility of passenger information plays a crucial role in the smooth functioning of public transit systems. It is particularly important for people with special needs, who require information to be presented in a manner that does not hinder their ability to comprehend it. Due to the varying nature of disabilities, it can be challenging to develop a single application that caters to the needs of every individual. Therefore, it is beneficial for public transit organizers and carriers to make passenger data available in a digital format that supports interoperability between IT systems, including those designed for individuals with special needs. The article explores feasibility of mapping this type of passenger information using two of the most widely used standards, GTFS and NeTEx.

Pages (from - to)

99 - 112

Book

Nowe środki transportu i nowe formy mobilności

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.