Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Rozwiązania układowe i przetwarzanie sygnałów w autorskim interfejsie momentomierza stanowiska badawczego napędu z silnikiem reluktancyjnym przełączalnym

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics, electrical engineering and space technology

Title variant

EN Electronic system and signal processing solutions in torque-meter interface of switched reluctance motor drive laboratory test bench

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Artykuł ma na celu przedstawienie – z funkcjonalnego punktu widzenia – kluczowych rozwiązań zautomatyzowanego stanowiska laboratoryjnego do badania silnika reluktancyjnego przełączalnego. Szczególny nacisk położono na jeden z autorskich modułów tego stanowiska tj. dedykowany interfejs momentomierza przelotowego marki FUTEK TRS705. W tym zakresie omówiono warstwę fizyczną jak i najważniejsze algorytmy zaimplementowane w programie systemu wbudowanego. Silnik reluktancyjny przełączalny prosty w swojej konstrukcji i zasadzie działania staje się skomplikowany w zadaniu sterowania. Fundamentalne zjawiska: generowania momentu elektromagnetycznego oraz wytwarzania siły elektromotorycznej charakteryzują się istotnymi nieliniowościami, które muszą być uwzględnione w modelach obwodowych silnika realizowanych zarówno na cele symulacji, jak i ewaluacji algorytmów sterowania. Stąd koncepcja budowy stanowiska badawczego, które w sposób zautomatyzowany (ze zminimalizowanym ryzykiem błędu ludzkiego) i zarazem precyzyjny będzie mogło zebrać informacje o podstawowych relacjach danego egzemplarza. Przedstawione w artykule zagadnienia (precyzyjny, otwarty interfejs momentomierza) mogą być rozpatrywane i użyteczne w znacznie szerszym (generycznym) kontekście stanowiąc wkład w rozwiązania istotne z szeroko pojętego zakresu napędu elektrycznego. W artykule starano się opisać zagadnienia w sposób kompleksowy umożliwiające odtworzenie rozwiązań. Co istotne, przedstawione metody i rozwiązania układowe zweryfikowano. eksperymentalnie wraz z końcowym przedstawieniem rezultatów działania stanowiska.

Book

XVI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023", Łódź, 22-24 listopada 2023

Presented on

XVI Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2023", 22-24.11.2023, Łódź, Polska

Copyrights to the institution

0214/SBAD/0236

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.