Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ergonomiczne i zwinnościowe uwarunkowania lokalnych inicjatyw rozwojowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 71

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • makroergonomia
  • zwinne zarządzanie
  • rozwój lokalny
DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.071.01

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10