Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Design methods of reducing human error in practice

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1101 - 1106

DOI

10.1201/b17399-154

Książka

Safety and Reliability: Methodology and Applications

Zaprezentowany na

24th European Safety and Reliability Conference ESREL 2014, 14-18.09.2014, Wroclaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)