Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Występowanie niesteroidowych leków przeciwbólowych w Wielkopolsce w ściekach komunalnych i przemysłowych i ich ekotoksykologiczna ocena ryzyka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Occurence of non-steroidal antiinflamatory drugs in municipal wastewater and industrial wastewater of Wielkopolska and their ecotoxicological assessment

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

979 - 994

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód