Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Nowoczesne sposoby projektowania i wytwarzania zindywidualizowanych wkładek ortopedycznych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wytwarzanie przyrostowe
  • fused deposition modelling
  • skanowanie 3d
  • zindywidualizowane wyroby medyczne
Strony (od-do)

155 - 165

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1