Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Pomiarowa metoda oceny ergonomiczności w projektowaniu ręcznych elementów sterowniczych dla osób starszych

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Measurement method to ergonomics evaluation in design process of hand steering components for the elderly

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 69

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • projektowanie ergonomiczne
  • osoby starsze
  • ręczne elementy sterownicze
  • pomiarowe metody oceny ergonomiczności
Strony (od-do)

125 - 139

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.069.10

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10