Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of an Increase in the Efficiency of a Spark Ignition Engine Through the Application of an Automotive Thermoelectric Generator

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Electronic Materials

Rocznik: 2016 | Tom: Vol. 45 | Numer: No. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • waste heat recovery
  • engine efficiency
  • ATEG
  • RDE
Strony (od-do)

40028 - 40037

DOI

10.1007/s11664-016-4543-0

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

25

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

30

Impact Factor

1,579