Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Models of creation and development of an enterprise - a conteptual approach

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Modele tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa - ujęcie koncepcyjne

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • entrepreneurial opportunity
  • entrepreneurial individual
  • academic start-ups
  • creation of enterprise
  • development orientations
  • development manage-ment
Strony (od-do)

5 - 17

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.01

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10