Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dostosowanie systemów zarządzania przedsiębiorstw do warunków gospodarki opartej na wiedzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

275

ISBN

978-83-7775-361-3