Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Scalability tests of the direct numerical simulation solver UNS3

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Title variant

PL Testy skalowalności solvera bezpośredniej symulacji numerycznej UNS3

Year of publication

2015

Published in

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Journal year: 2015 | Journal volume: vol. 67 | Journal number: no. 4

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • UNS3
  • parallel computations
  • scalability
  • partitioning
  • CFD
  • DNS
  • MPI
  • cluster
Abstract

EN In this paper analysis of scalability of the solver UNS3, dedicated to direct numerical simulation (DNS) of Navier-Stokes equations, is presented. Efficiency of parallel computations has been examined with the use of a PC cluster built by the Division of Virtual Engineering. Tests have been carried out on a different number of partitions, in the range of 1÷80. The test case was steady flow around a wall-mounted circular cylinder with Reynolds number set to the value of Re = 10. The research included the measurement of preparatory time, calculation time, commu-nication time, speedup, core hours and efficiency.

PL W niniejszym artykule zawarto analizę skalowalności solwera UNS3 służącego do obliczeń CFD (ang. computational fluid dynamics) typu DNS (ang. direct numerical simulation). Skuteczność wykorzystania wielowątkowości sprawdzano przy użyciu klastra Zakładu Inżynierii Wirtualnej. Badania prowadzono na procesorach typu Intel® CoreTM 2 Quad oraz Intel® Xe-on® przy ilości partycji w zakresie 1÷80. Za testowe zadanie posłużyły obliczenia stacjonarne opływu cylindra o przekroju kołowym zamocowanego na ścianie, przy liczbie Reynoldsa Re = 10. Badano czas obliczeń, czas komunikacji międzywęzłowej, przyspieszenie w wyniku zrównoleglenia, zużycie zasobów oraz efektywność ich wykorzystania.

Pages (from - to)

59 - 70

DOI

10.21008/j.2449-920X.2015.67.4.06

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.