Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty eksploatacji różnych konfiguracji napędów autobusów miejskich

Autorzy

[ 1 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Environmental and economic aspects of operation of various configurations of urban bus drive systems

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Combustion Engines

Rocznik: 2015 | Tom: R. 44 | Numer: no. 3 (162)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • autobusy
  • napędy alternatywne
  • zużycie paliwa
Strony (od-do)

810 - 815

Uwagi

pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD pełny tekst na płycie CD

Zaprezentowany na

VI International Congress on Combustion Engines, 22-24.06.2015, Olsztyn, Poland

Punktacja MNiSW / czasopismo

13

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

13