Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wind farm impact on the human balance system

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • balance impairment
  • balance system
  • safe working conditions
  • visual field
  • wind farms
Strony (od-do)

94 - 96

Książka

Occupational Safety and Hygiene SHO2015 : proceedings book

Zaprezentowany na

SHO2015 International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, 12-13.02.2015, Guimarães, Portugal

Publikacja indeksowana w

WoS (15)