Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Functional polypropylene composites filled with ultra-fine magnesium hydroxide

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Open Chemistry

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • magnesium hydroxide
  • polypropylene composites
  • flame retardant
  • mechanical and antibacterial properties
Strony (od-do)

2391 - 5420

DOI

10.1515/chem-2015-0024

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

14

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14