Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of additively manufactured polymer composite prototypes in foundry

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 9 | Numer: iss. 26

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • additive manufacturing
  • fused deposition modelling
  • foundry tooling
Strony (od-do)

20 - 27

DOI

10.12913/22998624/2360

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10