Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Managers’ competencies in the area of entrepreneurship

Autorzy

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Kompetencje menedżerów w obszarze przedsiębiorczości

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 68

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • competencies
  • entrepreneurship
  • managers’ competencies
PL
  • kompetencje
  • przedsiębiorczość
  • menedżer przedsiębiorczy
Streszczenie

EN Employee competencies are a key resource in modern enterprises. It’s impossible to reach ambitious, organizational goals without talented, committed and entrepreneurial managers. In the article the competency profile of the manager of the future is presented. The profile emphasis is the need for a manager’s entrepreneurship. Basing on this profile, a tool for the assessment of the level of students’ and managers’ competencies was created. In the empirical part of the paper the results of research concerning students’ and managers’ competency level was presented. The proposed changes, which need to be implemented while competencies develop, were characterized.

PL Kompetencje pracowników są kluczowym zasobem w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Osiągnięcie ambitnych celów organizacji nie jest możliwe bez zdolnych, zaangażowanych i przedsiębiorczych menedżerów. W artykule przedstawiano profil kompetencyjny menedżera przyszłości. Profil ten obejmuje kompetencje osoby przedsiębiorczej. Na podstawie tego modelu opracowano narzędzie, za pomocą którego zbadano poziom oceny kompetencji menedżerskich studentów oraz uczestników studiów podyplomowych. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomów kompetencyjnych studentów i menedżerów. Opisano również propozycje zmian, które są niezbędne podczas doskonalenia kompetencji menedżerów przedsiębiorczych.

Strony (od-do)

191 - 203

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10