Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Validation of simulation model of the filling line failures

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

PL Walidacja modelu symulacyjnego uszkodzeń linii napełniania

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of KONBiN

Rocznik: 2016 | Numer: no 2 (38)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • a simulation model
  • failure
  • validation
Strony (od-do)

179 - 200

DOI

10.1515/jok-2016-0023

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8