Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie projektu układu chłodniczego dla mebli ciągu wydawczego z wykorzystaniem naturalnych czynników chłodniczych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Identyfikator dzieła

r1913_2021

Data

25.05.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

78

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie