Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Opracowanie projektu układu chłodniczego dla mebli ciągu wydawczego z wykorzystaniem naturalnych czynników chłodniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Work ID

r1913_2021

Date

25.05.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

78

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.