Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Ekspertyza techniczna w sprawie prawidłowości zaprojektowania i wykonania konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami 106 w Poznaniu

Authors

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r2130_2021

Date

11.10.2021

Language

polish

Number of pages or volume of work

64

Type of work

expertise

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No