Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Report

Works title

Demonstrator technologii - optymalizacja konstrukcji wybranego węzła konstrukcyjnego - TRL7. Wpływ twardości badanego materiału i metody przygotowania powierzchni na wyniki badań ultradźwiękowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r4280_2023

Keywords
PL
  • optymalizacja topologiczna
  • lekkie konstrukcje o wysokiej wytrzymałości
  • biomimetyczna optymalizacja strukturalna
Date

26.09.2023

Language

english | polish

Number of pages or volume of work

16

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.