Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Etap. III. Weryfikacja przyjętych poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych Zad. 3.1. Analiza poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r436_2019

Słowa kluczowe
PL
  • kwas huminowy
  • węgiel brunatny
  • ekstrakcja
  • przygotowanie surowca
Data

05.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

47

Typ dzieła

raport z badań