Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Publikacje

 • -
 • Publikacje do 2012
 • Pokaż
 • Sortuj wg
Parametry wyszukiwania: jednostka = Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, rodzaj = Artykuły, typ = wszystkie typy, dyscyplina = wszystkie dyscypliny, publikacje z lat 2013 - 2020, sortowanie według = daty modyfikacji od najnowszej

Wyniki wyszukiwania (1279)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS
 • 1.
  Bezwykopowa odnowa studzienek kanalizacyjnych / Karolina Mazurkiewicz (WBiIŚ), T. Pawlak // Technologia Wody - 2014, nr 4, s. 38-39

  Artykuł naukowy 5
 • 2.
  Numerical algorithm for predicting wheel flange wear in trams – Validation in a curved track / Bartosz Łuczak (WBiIŚ), Bartosz Firlik (WIT), Tomasz Staśkiewicz (WIT), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F - Journal of Rail and Rapid Transit - 2019, in press

  Artykuł naukowy 70 1,540
 • 3.
  Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów / Anna Ludwiczak, Aleksandra Płóciennik, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Magdalena Filipiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 9, s. 374-380

  Artykuł naukowy 10
 • 4.
  Energooptymalne systemy klimatyzacyjne dla izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantologii szpiku / Mieczysław Porowski (WBiIŚ), Monika Maćkowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 9, s. 361-367

  Artykuł naukowy 10
 • 5.
  Metody "reanimacji murów" - przegląd nowoczesnych tynków / Barbara Ksit (WBiIŚ) // Forum Nowoczesnego Budownictwa - 2018, nr 3 (5), s. 30-34

  Artykuł naukowy 5
 • 6.
  A Review of Energy Assessment Methodology for Water Supply Systems / Jędrzej Bylka (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // Energies - 2019, vol. 12, no. 23, s. 4599-1-4599-55

  Artykuł naukowy 140 2,707
 • 7.
  Assessment of the Effectiveness of Secondary Horizontal Insulation Against Rising Damp Performed by Chemical Injection / Bartłomiej Monczyński, Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Szymczak-Graczyk // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 052063-1-052063-8

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 8.
  Zarządzanie i monitoring systemu zaopatrzenia w wodę w inteligentnym mieście / Rafał Brodziak (WBiIŚ), Andrzej Urbaniak (WI) // Gaz, Woda i Technika Sanitarna - 2019, nr 5, s. 165-171

  Artykuł naukowy 5
 • 9.
  Stochastic modeling for transport logistics / Jevgenijs Carkovs, Andrejs Matvejevs, Aleksandrs Matvejevs, Albert Kubzdela (WBiIŚ) // Procedia Computer Science - 2019, vol. 149, s. 457-462

  Artykuł naukowy 5
 • 10.
  Waste Reduction by Lean Construction-Office Building Case Study / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ), Jędrzej Skwarek (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 042061-1-042061-10

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 11.
  Utworzymy oddział buildingSMART w Polsce! / Leszek Włochyński, Jerzy Rusin, Adam Glema (WBiIŚ), Klaus Boede // Materiały Budowlane - 2018, nr 1, s. 82-85

  Artykuł naukowy 8
 • 12.
  Certyfikacja energetyczna w wybranych krajach UE. Część 1 / Tomasz Z. Błaszczyński (WBiIŚ), Barbara Ksit (WILiT) // Builder - 2020, nr 3, s. 41-45

  Artykuł naukowy 20
 • 13.
  Kwas kapronowy jako alternatywny produkt biotransformacji / Filip Brodowski (WBiIŚ), Piotr Oleśkowicz-Popiel (WBiIŚ) // Przemysł Chemiczny - 2019, t. 98, nr 10, s. 1629-1634

  Artykuł naukowy 40 0,428
 • 14.
  Disturbance Analysis and Their Impact On Delays in Construction Process / Wiesław Meszek (WBiIŚ), Mariusz Rejment, Agnieszka Dziadosz (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 603, s. 052002-1-052002-10

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 15.
  Quality Management to continuous improvements in process of Ready Mix Concrete production / Alaa AL-Saedi (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 518, s. 022019-1-022019-15

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 16.
  Analysis of implementation conditions under difficult geotechnicalconditions using the SWOT analysis / Marcin Gajzler (WBiIŚ), Piotr Nowotarski (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science - 2019, vol. 362, s. 012030-1-012030-9

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 17.
  Factors Determining Technical Wear on the Example of the Analysis of the Technical Condition of Balconies in Multi-Family Housing / Piotr Nowotarski (WBiIŚ), Marcin Gajzler (WBiIŚ) // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 022036-1-022036-10

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 18.
  Historia polskich konstrukcji lokomotyw parowych / Michał Guminiak (WBiIŚ) // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - 2019, R. 2019, s. 134-199

  Artykuł naukowy 5
 • 19.
  Dynamic characteristics of viscoelastic Mindlin plates with influence of temperature / Przemysław Litewka (WILiT), Roman Lewandowski (WBiIŚ) // Computers and Structures - 2020, vol. 229, s. 106181-1-106181-14

  Artykuł naukowy 140 3,354
 • 20.
  Farmaceutyki w środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 12, s. 40-42

  Artykuł naukowy 5
 • 21.
  Skażenie wody pierwotniakami pasożytniczymi z rodzaju Cryptosporidium / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 6 (68), s. 38-41

  Artykuł naukowy 5
 • 22.
  Multi-level backcalculation algorithm for robust determination of pavement layers parameters / Tomasz Garbowski (WBiIŚ), Andrzej Pożarycki (WBiIŚ) // Inverse Problems in Science and Engineering - 2017, vol. 25, no. 5, s. 674-693

  Artykuł naukowy 25 1,125
 • 23.
  Rare weather phenomena and the work of large-format roof coverings / Barbara Ksit (WBiIŚ), Anna Szymczak-Graczyk // Civil and Environmental Engineering Reports - 2019, nr 29 (3), s. 123-133

  Artykuł naukowy 20
 • 24.
  An analysis of the resistance of an extended end-plate beam-to-beam connection subjected to tension in fire conditions / Alina Słowikowska (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Budownictwo i Architektura - 2019, vol. 18, nr 1, s. 81-88

  Artykuł naukowy 20
 • 25.
  W targowej strefie edukacji / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Wodociągi Polskie - 2019, nr 3, s. 16-17

  Komunikat
 • 26.
  Benchmarking jako narzędzie oceny przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Wodociągi Polskie - 2019, nr 2, s. 42-44

  Artykuł naukowy 5
 • 27.
  Regulacja sektora wod-kan na świecie / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 5, s. 66-68

  Artykuł naukowy 5
 • 28.
  Benchmarking wspomaga regulację sektora wod-kan Wodociągi / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 3, s. 40-41

  Artykuł naukowy 5
 • 29.
  Otwarte oprogramowanie w wodociągach / Jędrzej Bylka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 10, s. 40-41

  Artykuł naukowy 5
 • 30.
  Analysis of a deep excavation in diaphragm walls, on surrounding buildings / Miłosz Just (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 27, s. 85-104

  Artykuł naukowy 4
 • 31.
  Hydraulic and Legal Conditions for Buildings in Floodplains - Case Study of Kalisz City (Poland) / Ireneusz Laks, Zbigniew Walczak, Anna Szymczak-Graczyk, Barbara Ksit (WBiIŚ), Jacek Madrawski // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 471, s. 102050-1-102050-10

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 32.
  Metody badań mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza na terenach oczyszczalni ścieków - przegląd literaturowy / Michał Michałkiewicz (WBiIŚ) // Kosmos - 2019, T. 68, nr 3 (324), s. 475-487

  Artykuł naukowy 5
 • 33.
  Carbon monoxide and nitric oxide concentrations in the flue gas during the combustion of agricultural biomass briquettes in a 25 kW log gasification boiler / Katarzyna Pałaszyńska (WBiIŚ), Marek Juszczak (WBiIŚ), Tomasz Grobelny (WBiIŚ), Filip Andrzejczak (WBiIŚ) // Drewno - 2019, vol. 62, no. 204, s. 99-114

  Artykuł naukowy 70 0,857
 • 34.
  Analiza zastosowania materiałów poliizocyjanurowych do izolacji przegród w systemowym budownictwie szkieletowym z drewna / Mateusz Walerjańczyk, Barbara Ksit (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2019, nr 12, s. 48-51

  Artykuł naukowy 5
 • 35.
  Analityczna weryfikacja popularnej formuły McKee / Tomasz Garbowski (WBiIŚ), Małgorzata Kuca, Monika Niziałek-Łukawska // Przegląd Papierniczy - 2019, nr 12, s. 767-773

  Artykuł naukowy 5
 • 36.
  Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym / Piotr Olaszek, Damian Sala, Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ), Marek Kokot // Przegląd Geodezyjny - 2019, nr 8, s. 13-16

  Artykuł naukowy 5
 • 37.
  A few impressions about geodesy and professional organizations of surveyors on the 100th anniversary of the Association of Polish Surveyors / Ireneusz Wyczałek (WBiIŚ) // Polish Technical Review - 2019, no. 3, s. 31-41

  Artykuł popularnonaukowy
 • 38.
  Liquid limit of selected postglacial soils from west-central Poland / Dorota Krawczyk (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ), Dariusz Wanatowski // Geological Quarterly - 2019, vol. 63, no. 4, s. 711-720

  Artykuł naukowy 70 0,759
 • 39.
  Nowy sposób oceny ruchów masowych przy użyciu skali OMI / Sylwia Dziadosz (WBiIŚ), Tomasz Jeż (WBiIŚ), Michalina Flieger-Szymańska (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2019, nr 10, s. 78-80

  Artykuł naukowy 5
 • 40.
  Prefabrykowane pale drewniane w fundamentowaniu obiektów mostowych / Adam Duda (WBiIŚ), Mieczysław Kania (DP) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 27-36

  Artykuł naukowy 5
 • 41.
  Stosowanie rekuperatorów ściennych w budynkach nowych i modernizowanych cieplnie w świetle aktualnych wymagań prawnych / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Rynek Instalacyjny - 2019, nr 11, s. 58-62

  Artykuł naukowy 5
 • 42.
  Zyski wilgoci z parowania jako parametr projektowy instalacji wentylacji krytych basenów pływackich / Jagoda Przybylak, Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Instal - 2019, nr 11, s. 31-37

  Artykuł naukowy 20
 • 43.
  The Effect of Heat Transfer Coefficient on Ice Layer Thickness on Water Surface / Czesław Oleśkowicz-Popiel (PP), Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 10, s. 384-385

  Komunikat
 • 44.
  Wpływ domieszek hydrofobizujących na właściwości betonu cementowego używanego w konstrukcjach inżynierskich / Michał Babiak (WBiIŚ), Szymon Węgliński, Łukasz Wiśniewski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2018, nr 26, s. 19-32

  Artykuł naukowy 4
 • 45.
  Ekologiczny środek do stabilizacji gruntów spoistych zwiększający ich wytrzymałość i mrozoodporność / Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Szymon Węgliński // Materiały Budowlane - 2017, nr 2, s. 24-26

  Artykuł naukowy 8
 • 46.
  Przydatność kruszyw z recyclingu do produkcji betonu. / Michał Babiak (WBiIŚ), Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Adrianna Ratajczak, Szymon Węgliński // Przegląd Budowlany - 2017, nr 10, s. 60-63

  Artykuł naukowy 5
 • 47.
  Awaria sufitu podwieszonego w galerii handlowej "Avenida" w Poznaniu / Krzysztof Zieliński (WBiIŚ) // Przegląd Budowlany - 2019, nr 9, s. 24-27

  Artykuł naukowy 5
 • 48.
  Theoretical, experimental and numerical study of aluminium-timber composite beams with screwed connections / Marcin Chybiński (WBiIŚ), Łukasz Polus (WBiIŚ) // Construction and Building Materials - 2019, vol. 226, s. 317-330

  Artykuł naukowy 140 4,046
 • 49.
  The Possibility of Using UV Absorbance Measurements to Interpret the Results of Organic Matter Removal in the Biofiltration Process / Dorota Holc, Alina Pruss (WBiIŚ), Małgorzata Komorowska-Kaufman (WBiIŚ) // Rocznik Ochrona Środowiska - 2018, vol. 20, no. 1, s. 326-341

  Artykuł naukowy 15 0,563
 • 50.
  Removal of Organic Matter from Water During the Biofiltration Process – a Full Scale Technological Investigation / Piotr Kołaski (PP), Agnieszka Wysocka (PP), Alina Pruss (WBiIŚ), Iwona Lasocka-Gomuła, Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zefiryn Cybulski // Rocznik Ochrona Środowiska - 2019, vol. 21, no. 2, s. 1136-1155

  Artykuł naukowy 40 0,563
 • 51.
  Difficulties in Operation of Elevations in Large-Panel Buildings / Marcin Kanoniczak (WBiIŚ), Piotr Knyziak // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 661, s. 012059-1-012059-9

  Artykuł naukowy 5
 • 52.
  Algorytm postępowania w przypadku braku pełnych efektów wzmocnienia podtorza warstwą ochronną / Łucjan Siewczyński (WBiIŚ), Michał Pawłowski (WBiIŚ) // Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne - 2019, nr 2 (119), s. 217-227

  Artykuł naukowy 5
 • 53.
  Influence of the Ribs Parallel to Web on Warping and Load-Bearing Capacity of a Steel I-Beam / Krzysztof Wierzbicki, Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2019, nr 29 (4), s. 141-148

  Artykuł naukowy 20
 • 54.
  Effect of foam’s heterogeneity on the behavior of sandwich panels / Monika Chuda-Kowalska (WBiIŚ) // Civil and Environmental Engineering Reports - 2019, nr 29 (4), s. 97-111

  Artykuł naukowy 20
 • 55.
  The use of multi-criteria optimization to choose solutions for energy-efficient buildings / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2017, vol. 65, no. 6, s. 815-826

  Artykuł naukowy 25 1,361
 • 56.
  The analysis of non-linear free vibration of FGM nano-beams based on the conformable fractional non-local model / Zaher Rahimi, Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Sirus Shafiei // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences - 2018, vol. 66, no. 5, s. 737-745

  Artykuł naukowy 25 1,277
 • 57.
  Theoretical and Numerical Analyses of an Aluminium-Concrete Composite Beam with Channel Shear Connectors / Łukasz Polus (WBiIŚ), Maciej Szumigała (WBiIŚ) // Engineering Transactions - 2019, vol. 67, no. 4, s. 535-556

  Artykuł naukowy 20
 • 58.
  Ammonia emission from livestock production in Poland and its regional diversity, in the years 2005–2017 / Paulina Mielcarek-Bocheńska, Wojciech Rzeźnik (WBiIŚ) // Archives of Environmental Protection - 2019, vol. 45, no. 4, s. 114-121

  Artykuł naukowy 100 1,689
 • 59.
  Experimental study of brass properties through perforation tests using a thermal chamber for elevated temperatures / Maciej Klosak, Alexis Rusinek, Amine Bendarma, Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), Tomasz Łodygowski (WBiIŚ) // Latin American Journal of Solids and Structures - 2018, vol. 15, no. 10, s. e61-1-e61-16

  Artykuł naukowy / referat 30 1,125 15
 • 60.
  Perforation Tests of Aluminum Alloy Specimens for a Wide Range of Temperatures Using High-Performance Thermal Chamber - Experimental and Numerical Analysis / A. Bendarma, Tomasz Jankowiak (WBiIŚ), A. Rusinek, Tomasz Łodygowski (WBiIŚ), M. Klosak // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering - 2019, vol. 491, s. 012027-1-012027-7

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 61.
  Freeze-thaw Resistance and Increased Strength of Cohesive Soils Modified with a Cationic Surfactant / Tomasz Błaszczyński (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Jacek Kosno, Szymon Węgliński // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 111-118

  Artykuł naukowy 15 15
 • 62.
  Reuse of Data Center Waste Heat in Nearby Neighborhoods: A Neural Networks-Based Prediction Model / Marcel Antal, Tudor Cioara, Ionut Anghel, Radosław Górzeński (WBiIŚ), Radosław Januszewski, Ariel Oleksiak, Wojciech Piątek, Claudia Pop, Ioan Salomie, Wojciech Szeliga // Energies - 2019, vol. 12, no. 5, s. 814-1-814-18

  Artykuł naukowy 140 2,707
 • 63.
  Plastic strain localization in an extreme dynamic tension test of steel sheet in the framework of fractional viscoplasticity / Michał Szymczyk (WBiIŚ), Marcin Nowak, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Thin-Walled Structures - 2019, in press

  Artykuł naukowy 140 3,488
 • 64.
  Wpływ profilu użytkowania pomieszczenia na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w budynku ze stropami grzewczo-chłodzącymi / Joanna Sinacka (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ), Patrycja Żabicka // Instal - 2019, nr 10, s. 34-37

  Artykuł naukowy 20
 • 65.
  Production of cement composites using alumina-lignin hybrid materials admixture / Izabela Klapiszewska (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Łukasz Klapiszewski (WTCH), Teofil Jesionowski (WTCH) // Physicochemical Problems of Mineral Processing - 2019, vol. 55, no. 6, s. 1401-1412

  Artykuł naukowy 70 1,062
 • 66.
  Applicability analysis of IR thermography and discrete wavelet transform for technical conditions assessment of bridge elements / Leszek Różański (WBMiZ), Krzysztof Ziopaja (WBiIŚ) // Quantitative InfraRed Thermography Journal - 2019, vol. 16, No. 1, s. 87-110

  Artykuł naukowy 140 1,162
 • 67.
  Analysis of static forces generated in-track on a railway sleeper resting on an elastic foundation due to structural imperfections using the PONTOS system / Włodzimierz Andrzej Bednarek (WBiIŚ) // MATEC Web of Conferences - 2019, vol. 262, s. 11001-1-11001-6

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 68.
  Advantages and limitations of an α-plasticity model for sand / Yifei Sun, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Acta Geotechnica - 2019, in press, in press

  Artykuł naukowy 140 3,247
 • 69.
  Investigation of Free Vibration and Buckling of Timoshenko Nano-beam Based on a General Form of Eringen Theory Using Conformable Fractional Derivative and Galerkin Method / Farogh Soufi MOHAMMADI, Zaher Rahimi, Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Xiao-Jun Yang // Engineering Transactions - 2019, vol. 67, no. 3, s. 347-367

  Artykuł naukowy 20
 • 70.
  Changes in the Crystal Structure of Cement Mortars Subjected to a High Temperature / Maria Ratajczak (WBiIŚ), Michał Babiak (WBiIŚ), Piotr Kulczewski (WBiIŚ) // Key Engineering Materials - 2019, vol. 808, s. 165-171

  Artykuł naukowy 5
 • 71.
  Lignin-based hybrid admixtures and their role in cement composite fabrication / Łukasz Klapiszewski (WTCH), Izabela Klapiszewska (WBiIŚ), Agnieszka Ślosarczyk (WBiIŚ), Teofil Jesionowski (WTCH) // Molecules - 2019, vol. 24, iss. 19, s. 3544-1-3544-15

  Artykuł naukowy 100 3,060
 • 72.
  Abductive and Deductive Approach in Learning from Examples Method for Technological Decisions Making / Aneta Kończak (WBiIŚ), Jerzy Pasławski (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2013, vol. 57, s. 583-588

  Artykuł naukowy / referat 15
 • 73.
  Analiza możliwości stosowania systemu wentylacji zdecentralizowanej w budynkach edukacyjnych / Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ), Edward Szczechowiak (WBiIŚ) // Instal - 2019, nr 10, s. 20-26

  Artykuł naukowy 20
 • 74.
  Zapotrzebowanie na energię oraz koszty klimatyzacji w układzie z recyrkulacją i rekuperatorem dla pomieszczenia czystego / Monika Maćkowiak (WBiIŚ), Mieczysław Porowski (WBiIŚ) // Instal - 2019, nr 10, s. 28-33

  Artykuł naukowy 20
 • 75.
  Arsen - czy może być w wodzie do picia? / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 9, s. 40-42

  Artykuł naukowy 5
 • 76.
  Co może być w wodzie? Cz.3 - kreozot / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 7-8, s. 38-40

  Artykuł naukowy 5
 • 77.
  Co może być w wodzie? Cz.2 - triklosan / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 6, s. 35-37

  Artykuł naukowy 5
 • 78.
  Co może być w wodzie? Cz.1 - bisfenol A / Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Wodociągi - Kanalizacja - 2019, nr 5, s. 59-62

  Artykuł naukowy 5
 • 79.
  Znaczenie procesu dezynfekcji w zapewnieniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Joanna Jeż-Walkowiak (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Marek M. Sozański (WBiIŚ) // Ochrona Środowiska - 2019, vol. 41, nr 1, s. 3-9

  Artykuł naukowy 40 0,836
 • 80.
  The influence of temperature changes in activated sludge processes on ibuprofen removal efficiency / Joanna Zembrzuska (WTCH), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Anna Zając (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Zbysław Dymaczewski (WBiIŚ), Anna Piątkowska (WBiIŚ), Magdalena Wawrzyniak (WTCH) // Ecological Chemistry and Engineering S - 2019, vol. 26, no. 2, s. 357-366

  Artykuł naukowy 40 1,467
 • 81.
  Evaluation of surfactant removal efficiency in selected domestic wastewater treatment plants in Poland / Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Bogdan Wyrwas (WTCH), Jakub Idkowiak // Journal of Environmental Health Science and Engineering - 2019, in press, in press

  Artykuł naukowy 100 2,773
 • 82.
  Naegleria fowleri – niebezpieczna ameba w zbiornikach wodnych / Ewelina Lemiech-Mirowska, Zofia Kiersnowska, Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 55-66

  Artykuł naukowy 5
 • 83.
  Oczyszczanie wód opadowych / Małgorzata Markowska (WTCH), Marek Ochowiak (WTCH), Izabela Kruszelnicka (WBiIŚ), Dobrochna Ginter-Kramarczyk (WBiIŚ) // Technologia Wody - 2019, nr 5 (67), s. 30-33

  Artykuł naukowy 5
 • 84.
  Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne modelowania właściwości energetycznych przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego / Filip Pawlak (WBiIŚ), Andrzej Górka (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 10, s. 373-379

  Artykuł naukowy 5
 • 85.
  Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne parametrów promieniowania słonecznego padającego na przegrodę przezroczystą / Filip Pawlak (WBiIŚ), Andrzej Górka (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2019, T. 50, nr 9, s. 335-339

  Artykuł naukowy 5
 • 86.
  Optimal design of sandwich panels with hybrid core / Robert Studziński (WBiIŚ) // Journal of Sandwich Structures and Materials - 2019, vol. 21, no. 7, s. 2181-2193

  Artykuł naukowy 100 5,015
 • 87.
  Connection stiffness between thin-walled beam and sandwich panel / Robert Studziński (WBiIŚ), Katarzyna Ciesielczyk (WBiIŚ) // Journal of Sandwich Structures and Materials - 2019, vol. 21, no. 6, s. 2042-2056

  Artykuł naukowy 100 5,015
 • 88.
  A nonlocal fractional stress-strain gradient theory / Zaher Rahimi, Ghader Rezazadeh, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // International Journal of Mechanics and Materials in Design - 2019, in press, in press

  Artykuł naukowy 70 3,143
 • 89.
  Study and control of thermoelastic damping of in-plane vibration of the functionally graded nano-plate / Zaher Rahimi, Wojciech Sumelka (WBiIŚ), Samrand Rash Ahmadi, Dumitru Baleanu // Journal of Vibration and Control - 2019, vol. 25, iss. 23-24, s. 2850-2862

  Artykuł naukowy 70 2,865
 • 90.
  Fractional viscoplastic model for soils under compression / Yifei Sun, Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // Acta Mechanica - 2019, vol. 230, iss. 9, s. 3365-3377

  Artykuł naukowy 100 2,166
 • 91.
  Design Aspects of the Safe Structuring of Reinforcement in Reinforced Concrete Bending Beams / Michał Demby (WBiIŚ), Jacek Ścigałło (WBiIŚ) // Procedia Engineering - 2017, vol. 172, s. 211-217

  Artykuł naukowy / referat 15 15
 • 92.
  Zarysowanie przęseł mostowych konstrukcji sprężonych na przykładzie wybranych obiektów / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 129-144

  Artykuł naukowy 5
 • 93.
  Analiza przyczyn zarysowania w strefie filara dwuprzęsłowych wiaduktów drogowych / Arkadiusz Madaj (WBiIŚ), Katarzyna Mossor (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 117-128

  Artykuł naukowy 5
 • 94.
  Przebudowa północnego mostu Lecha nad rzeką Wartą w Poznaniu / Bożena Kuczma (WBiIŚ), Mieczyslaw Kuczma (WBiIŚ) // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej - 2019, nr 28, s. 101-116

  Artykuł naukowy 5
 • 95.
  Discrete mass-spring structure identification in nonlocal continuum space-fractional model / Krzysztof Szajek (WBiIŚ), Wojciech Sumelka (WBiIŚ) // European Physical Journal Plus - 2019, vol. 134, iss. 9, s. 448-1-448-19

  Artykuł naukowy 70 2,612
 • 96.
  Impact of physical and microbiological parameters on proper indoor air quality in nursery / Małgorzata Basińska (WBiIŚ), Michał Michałkiewicz (WBiIŚ), Katarzyna Ratajczak (WBiIŚ) // Environment International - 2019, vol. 132, s. 105098-1-105098-14

  Artykuł naukowy 140 7,943
 • 97.
  Profesor Halina Koczyk : naukowiec - dydaktyk - inżynier : jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Instal - 2018, nr 6, s. 4

  Komunikat
 • 98.
  Jubileusz XLV pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Haliny Koczyk / Małgorzata Basińska (WBiIŚ) // Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja - 2018, T. 49, nr 8, s. 339

  Komunikat
 • 99.
  A method of cooling capacity enhancement of ceiling panel / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ) // E3S Web of Conferences - 2019, vol. 116, s. 00099-1-00099-6

  Artykuł naukowy / referat 5
 • 100.
  A new type of cooling ceiling panel with corrugated surface - experimental investigation / Janusz Wojtkowiak (WBiIŚ), Łukasz Amanowicz (WBiIŚ), Tomasz Mróz (WBiIŚ) // International Journal of Energy Research - 2019, vol. 43, in press, s. 1-12

  Artykuł naukowy 100 3,343