Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Inteligentny system hybrydowy zarządzania logistyką zaopatrzeniową

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Intelligent hybrid system of supply logistics management

Language

polish

Keywords
PL
  • transport
  • logistyka zaopatrzenia
  • sieć neuronowa
  • system ekspertowy
EN
  • transport
  • supply logistics
  • neural network
  • expert system
Abstract

PL Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem jest podejściem innowacyjnym, polegającym na zastosowaniu nie tylko standardowych metod i narzędzi klasycznego zarządzania, ale również nowoczesnej technologii informatycznej. W przedsiębiorstwie produkcyjnym zmiana systemu informatycznego jest zjawiskiem bardzo uciążliwym i wymagającym dużych nakładów finansowych, ale niestety większość organizacji w pewnym momencie jest zmuszona to czynić, gdyż sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa ciągle się zmieni. Przedsiębiorstwo musi się dostosowywać, aby nie utracić dotychczasowej pozycji na rynku. Proponowany system posiada zdolność samoadaptacji do aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, dzięki zastosowaniu sieci neuronowej oraz trzech systemów eksperckich.

EN Application of elements of artificial intelligence to corporate management is a innovative approach based on using not only standard methods and tools traditionally used in management area, but also modern IT tools. In an production enterprise changes in the IT system is believed to be a very difficult and cost-consuming project that most organizations have to realize to deal with changing economic situation and strive for gaining competitive advantage. The developed system is to be resistant to these changes thanks to self-adaptation thanks to the implementation of an neural network and three expert systems.

Number of pages

94

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1542

On-line catalog

to201480420

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Józef Frąś

Place

Poznań, Polska

Date

03.09.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Cezary Orłowski

Place

Gdańsk, Polska

Date

05.09.2013

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.10.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.