Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analiza pracy transformatorów SN/nn podczas obciążeń niesymetrycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Analysis of operation of MV and LV transformers during asymmetric loads

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2017 | Numer: Issue 91

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transformator
  • obciążenie niesymetryczne
  • stopień niesymetrii
Streszczenie

PL Obciążenia niesymetryczne są przyczyną niesymetrii napięć występujących na zaciskach strony wtórnej transformatorów energetycznych. Niesymetrię napięć charakteryzuje się przede wszystkim przez tzw. stopień niesymetrii napięć, określany przez stosunek składowej symetrycznej kolejności przeciwnej bądź zerowej do składowej kolejności zgodnej. Dopuszczalną wartość stopnia niesymetrii określają przepisy. W referacie przeanalizowano wpływ różnego rodzaju niesymetrii obciążeń na wartość współczynnika niesymetrii. Do analizy wykorzystano program Mathcad.

EN Asymmetric loads constitute the cause of asymmetries occurring on secondary side terminals of power transformers. Voltage asymmetry is characterised, above all, by the so called degree of voltage asymmetry, determined by the ratio of symmetric negative or zero sequence component to the positive sequence component. The permissible value of the degree of asymmetry is determined by legal regulations. The paper analyses the effect of different types of load asymmetry on the value of asymmetry factor. The Mathcad software was used to carry out the analysis.

Strony (od-do)

323 - 334

DOI

10.21008/j.1897-0737.2017.91.0029

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=3913

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2017, 10-11.04.2017, Poznań, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

9,0