Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Synthesis and Characterization of Low-Cost Cresol-Based Benzoxazine Resins as Potential Bindersin Abrasive Composites

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • benzoxazine resins
  • phenolic resins
  • abrasive composites
  • bonding
  • grinding
Strony (od-do)

2995-1 - 2995-16

DOI

10.3390/ma13132995

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]