Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Materiały hybrydowe lignina-Al2O3 i lignina-SiO2 jako dodatki w materiałach ściernych - charakterystyka porównawcza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

105 - 108

Książka

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Zaprezentowany na

Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości", 26-28.06.2018, Lublin, Polska

Punktacja MNiSW / rozdział

20