Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Additives for abrasive materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • abrasive machining
  • abrasive tools
  • binders
  • functional fillers
  • biopolymers
Strony (od-do)

107 - 125

DOI

10.5772/intechopen.74822

Książka

Abrasive technology : characteristics and applications

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

inne

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania