Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartłomiej Krysiak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

bartlomiej.krysiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 47

ORCID

0000-0003-0949-5735

ResearcherID

J-9764-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (4)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (12)

Recenzje prac dyplomowych (12)