Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Bartłomiej Krysiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

bartlomiej.krysiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 47

PBN ID

2339057

ResearcherID

J-9764-2014

ORCID

0000-0003-0949-5735

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%