Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

High Precision Automated Astronomical Mount

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • astronomical mount
  • robotic telescope
  • control system
  • sky observation
  • trajectory tracking
  • ADRC
Data udostępnienia online

16.02.2019

Strony (od-do)

299 - 315

DOI

10.1007/978-3-030-13273-6_29

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-13273-6_29

Książka

Automation 2019 : Progress in Automation, Robotics and Measurement Techniques

Zaprezentowany na

Automation 2019, 27-29.03.2018, Warsaw, Poland

Punktacja MNiSW / rozdział

20