Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Experimental Study of Abrasive, Mechanical and Corrosion Effects in Ring-On-Ring Sliding Contact

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 21

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • abrasive wear
  • corrosion wear
  • heat treatment
  • ring-on-ring test
  • sliding contact
Strony (od-do)

4950-1 - 4950-22

DOI

10.3390/ma13214950

URL

https://www.mdpi.com/1996-1944/13/21/4950

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Impact Factor

3,623