Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Synergistic degradation of dye wastewaters using binary or ternary oxide systems with immobilized laccase

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Catalysts

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 8 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

DOI

10.3390/catal8090402

Uwagi

Article number: 402

Punktacja MNiSW / czasopismo

30 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]

Impact Factor

3,444