Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badania termoizolacji prototypu mebli ciągu wydawczego oraz ocena ich zapotrzebowania na energię

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1306_2020

Data

15.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

38

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie