Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Tomasz Jedwabny

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Automatyki i Robotyki

E-mail

tomasz.jedwabny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 57

PBN ID

2339061