Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Tomasz Staśkiewicz

PBN ID

4020541

ResearcherID

L-2491-2015

ORCID

0000-0003-2427-7525

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?view_op=list_works&hl=pl&user=5ET7hlUAAAAJ&gmla=AJsN-F7s3Ev_LVjylvMzzOtCQMBSiFaqdHGUW0qq0lzXEzFziwrBTEaCUedru9kGpKxNSVzFy2vOyii0KDPZk__C477qLIm2cBNXyTg1c34ZH8Wrt43oOm9YSLZjN1B_WJ5XG7zDoChtc9CH5BrHxqzLhybiT43a-Q

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS