Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza emisyjności pojazdu komunikacji miejskiej zasilanego CNG na podstawie pomiarów wykonanych aparatura PEMS

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

163 - 171

Punktacja MNiSW / czasopismo

10