Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Low – Cost Devices Used in Virtual Reality Exposure Therapy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Computer Science

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 104

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • virtual reality
  • low–cost devices
  • virtual reality exposure therapy
Strony (od-do)

445 - 451

DOI

10.1016/j.procs.2017.01.158

Zaprezentowany na

ICTE Conference 2016, 1.12.2016, Riga, Latvia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)