Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Use of Delta Robot as an Active Touch Device in Immersive Case Scenarios

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Procedia Computer Science

Rocznik: 2017 | Tom: vol. 104

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Virtual Reality
  • Delta robot
  • immersive simulations
  • virtual training
Data udostępnienia online

08.02.2017

Strony (od-do)

485 - 492

DOI

10.1016/j.procs.2017.01.163

Zaprezentowany na

ICTE Conference 2016, 1.12.2016, Riga, Latvia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

15 [Przepisy wprowadzające ustawę [...] Art. 324.2a]

Publikacja indeksowana w

WoS (15)