Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Mechanically robust and thermally stable abrasive tools from phenolic resins reinforced with diazonium‐modified zeolites

Autorzy

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 4 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.7] Inżynieria materiałowa
[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Polymer Composites

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 40 | Numer: iss. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

04.12.2018

Strony (od-do)

3209 - 3219

DOI

10.1002/pc.25174

URL

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pc.25174

Uwagi

Praca finansowana w ramach projektu Nowe materiały mezoporowate jako wypełniacze aktywne, nr UMO-2015/17/B/ST8/02388

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Impact Factor

2,265