Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The influence of temperature changes in activated sludge processes on ibuprofen removal efficiency

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

PL Wpływ zmian temperatury w procesach osadu czynnego na efektywność usuwania ibuprofenu

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ecological Chemistry and Engineering S

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 26 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • activated sludge
  • COD
  • ibuprofen
  • pH
  • statistical test
  • temperature
Data udostępnienia online

18.07.2019

Strony (od-do)

357 - 366

DOI

10.1515/eces-2019-0025

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/eces/26/2/article-p357.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

1 miesiąc po opublikowaniu

Punktacja MNiSW / czasopismo

40

Impact Factor

1,467 [Lista 2018]