Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Energy losses’ reduction in metallic screens of MV cable power lines and busbar bridges composed of single-core cables

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

PL Ograniczanie strat energii w żyłach powrotnych linii i mostów kablowych średniego napięcia wykorzystujących kable jednożyłowe

Year of publication

2020

Published in

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Journal year: 2020 | Journal volume: vol. 22 | Journal number: no. 1

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • cable lines
  • medium voltage network
  • energy losses
  • metallic cable screen
PL
  • linie kablowe
  • sieć średniego napięcia
  • straty energii
  • żyła powrotna
Abstract

EN The growing share of medium voltage cable lines in distribution networks challenges distribution network operators in terms of proper mode of operation of these lines. It is related to the reduction of energy losses in cable conductors and metallic cable screens. The article focuses on energy losses in metallic cable screens of cable lines and substation busbar bridges composed of single-core cables with metallic screens and possible ways of their reduction. Simulation and measurement analysis of the level of energy losses in the metallic screens of cables is presented together with the economic analysis of various variants of losses reduction through the change of the way these screens are operated in relation to the traditional bilateral earthing at both ends of cable. Technical problems and threats connected with the use of considered modifications of metallic screens operation during earth fault disturbances in distribution networks are also presented.

PL Rosnące skablowanie linii średniego napięcia w sieciach dystrybucyjnych stawia przed operatorami tych sieci wyzwanie prawidłowej eksploatacji linii kablowych. Powiązane jest to z redukowaniem strat energii w żyłach roboczych i powrotnych kabli. W artykule skupiono się na stratach energii w żyłach powrotnych linii oraz mostów kablowych wykonanych przy wykorzystaniu kabli jednożyłowych z metalicznymi żyłami powrotnymi oraz możliwych sposobach ich ograniczania. Przedstawiono analizę symulacyjną i pomiarową poziomu strat energii w żyłach powrotnych kabli wraz z analizą ekonomiczną różnych wariantów ich redukcji poprzez zmianę sposobu pracy tych żył w stosunku do tradycyjnego obustronnego ich uziemienia. Przedstawione zostały również problemy techniczne oraz zagrożenia związane z zastosowaniem rozważanych modyfikacji pracy żył powrotnych podczas zakłóceń zwarciowych w sieciach dystrybucyjnych.

Pages (from - to)

15 - 25

DOI

10.17531/ein.2020.1.3

URL

http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2020-01-03.pdf

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

140.0

Impact Factor

2.176

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.